Obiekty przy ul. Szyprów

Gdynia
Zakres działań:
ślusarka aluminiowo-fasadowa
ślusarka PPOŻ